Наименование поселения

Координаты на карте

Количество памятников и объектов туристского притяжения (всего)

Памятники федерального значения

Объекты культурного наследия регионального значения без статуса

 

г. Нарьян-Мар

N67°38'22,18"

E53°00'18,14"

49

 

49

 

НАО, Заполярный район 20 км от г. Нарьян-Мар

N67°32'08,71"

E52°35'12,63"

1

1

 

 

НАО, Заполярный район 90 км от г. Нарьян-Мар

N68°03'15,60"

E54°07'46,70"

1

1

 

 

с. Тельвиска

N67°38'08,70"

E52°52'50,19"

5

 

5

 

д. Устье

N67°34'03,95"

E52°35'29,21"

6

 

6

 

д. Макарово

N67°41'02,44"

E52°52'35,17"

1

 

1

 

п. Амдерма

N69°45'37,55"

E61°39'25,31"

3

 

3

 

д. Андег

N67°53'18,28"

E53°12'56,18"

1

 

1

 

д. Нарыга

N67°47'55,66"

E52°51'53,57"

1

 

1

 

с. Великовисочное

N67°15'17,38"

E52°02'08,51"

12

 

12

 

д. Лабожское

N67°19'56,70"

E52°05'38,08"

4

 

4

 

д. Тошвиска

N67°07'19,26"

E52°18'06,76"

1

 

1

 

с. Несь

N66°35'58,24"

E44°40'49,33"

5

 

5

 

д. Нижняя Мгла

N66°29'36,37"

E44°23'50,27"

2

 

2

 

д. Верхняя Мгла

N66°29'55,73"

E44°27'00,82"

1

 

1

 

п. Усть-Кара

N69°14'37,31"

E64°55'13,56"

1

 

1

 

с. Коткино

N67°02'00,01"

E51°08'24,02"

1

 

1

 

п. Нельмин-Нос

N67°58'48,78"

E52°57'24,54"

2

 

2

 

с. Ома

N66°38'34,54"

E46°29'35,69"

1

 

1

 

д. Снопа

N66°44'24,22"

E47°00'56,36"

8

 

8

 

с. Нижняя Пеша

N66°45'11,72"

E47°45'30,52"

3

 

3

 

д. Верхняя Пеша

N66°36'35,49"

E47°57'29,31"

6

 

6

 

д. Таратинская

N66°39'39,75"

E47°52'55,65"

1

 

1

 

п. Красное

N67°50'04,60"

E53°36'18,60"

1

 

1

 

д. Куя

N67°46'18,29"

E53°15'45,02"

1

 

1

 

с. Оксино

N67°35'09,40"

E52°10'52,61"

2

 

2

 

п. Хонгурей

N67°33'24,26"

E51°57'09,45"

2

 

2

 

д. Каменка

N67°29'13,18"

E51°52'59,40"

1

 

1

 

п. Индига

N67°39'16,58"

E49°02'11,10"

1

 

1

 

п. Выучейский

N67°34'09,10"

E49°03'20,17"

1

 

1

 

п. Хорей-Вер

N67°25'15,56"

E58°03'03,36"

1

 

1

 

п. Харута

N66°50'25,12"

E59°31'45,56"

1

 

1

 

п. Шойна

N67°52'40,31"

E44°09'12,25"

1

 

1